Wednesday, 9 July 2014

Kedatangan Islam di Negeri Pahang (2)


Makam Ziarat Raja Raden 
Makam Ziarat Raja Raden dilihat agak penting dalam sejarah dan kebudayaan Islam di Pahang. Makam Ziarat Raja Raden yang terletak di Kampung Tangki Air terdiri daripada dua makam penting. Makam yang pertama adalah makam Raja Fatimah. Terdapat inskripsi yang bertulisan bahasa Melayu dan Arab. Malah terdapat juga panel-panel berbentuk hati yang terdapat pada kemuncak batu nisan itu diisi dengan rangkaian nama-nama Allah seperti ‘Al-Ghafur, ‘Al-Jalil, ‘Al-Aziz, ‘Al-Jamal dan ‘Al-Jalal. Makam yang kedua pula adalah makam Abdul Jalil (Jamil) yang mangkat pada 917 Hijrah bersamaan 1511 Masihi. Ibrahim Alfian (1973) mendapati persamaan kandungan tulisan pada batu nisan Raja Jalil dengan tulisan-tulisan yang terukir pada batu nisan Sultan Mansor Shah, Melaka dan Sultan Malik al-Salleh, Pasai. Kedua-dua makam ini adalah makam-makam raja-raja Pahang dari keturunan Sultan Melaka. Kehadiran batu-batu nisan Aceh itu di Pahang juga dipercayai dibawa dari Melaka kerana pertalian keturunan tersebut.

Makam Condong
Berhampiran dengan Makam Ziarat Raja Raden terdapat satu lagi makam yang dikenali oleh penduduk setempat sebagai Makam Condong. Makam Condong ini menjadi salah satu makam penting kerana ia merupakan testimoni kepada hubungan erat yang pernah terjalin di antara Pahang dan Aceh pada abad ke-17 Masihi. Keberadaan batu-batu nisan ini dicatatkan dalam kitab Bustanu’s-Salatin yang ditulis oleh Sheikh Nuruddun ar-Raniri. Penulisan ini telah mengisahkan bagaimana Sultan Iskandar Thani telah memerintahkan Orang Kaya Maharaja Seri Maharaja, Orang Kaya Laksamana Seri Perdana Menteri dan Orang Kaya Lela Wangsa bertolak ke Pahang untuk meletakkan batu nisan pada makam ayahandanya. Hal ini kerana semasa penaklukan Pahang, Sultan Iskandar Thani telah dibawa lari ke Aceh dan masih berumur tujuh tahun. Oleh yang demikian, baginda telah memerintahkan pembesar-pembesarnya meletakkan batu nisan di makam-makam keluarganya di Pahang. 
Makam Condong

 

No comments:

Post a Comment