Thursday, 24 April 2014

Lagu Negeri Pahang

LAGU NEGERI PAHANG
Lagu Negeri Pahang dikatakan berasal dari lagu Perang Pahang yang dikarang semula dengan penyesuaian untuk dijadikan lagu negeri oleh seorang yang bernama Cik Shodder. Cadangan untuk mewujudkan Lagu Negeri Pahang telah bermula pada bulan Disember 1942 dan kemudiannya telah dipersembahkan untuk perkenan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Pahang, Sultan Abdullah Al-Mu'tassim Billah pada 1 Mei 1925. Lagu ini telah dihantar ke Kuala Lumpur dan telah dimainkan buat pertama kalinya oleh State Band semasa Mesyuarat Majlis Persekutuan (Federal Council) pada tahun yang sama.

ALLAH SELAMATKAN SULTAN KAMI
 Ya Allah Yang Maha Kuasa
Lanjutkan Usia Duli Yang Maha Mulia
Dirgahayu Darul Makmur
Aman dan Bahagia Sentiasa
Ya Allah Selamatkan Duli Tuanku 
Raja Kami


PAHANG STATE ANTHEM
The State Anthem of Pahang was said to have originated from the song Perang Pahang, rearranged by Cik Shodder, in December 1924. It was the presented to His Royal Higness the Sultan Pahang, Sultan Abdullah Al-Mu'tassim Billah on 1st May, 1925. The song was sent to Kuala Lumpur and presented for the first time by the State Band during the meeting of the Federal Council the same year.

No comments:

Post a Comment