Monday, 11 August 2014

Tanjak

Tanjak merupakan pakaian penting dalam adat istiadat diraja negeri Pahang. Terdapat beberapa jenis tanjak antaranya ialah Tanjak Sunda Mengamit yang dipakai oleh Al-Marhum Sultan Ahmad Al-Mu’adzam Shah. Tanjak Bugis Tak Balik pula sering dipakai oleh Al-Marhum Sultan Mahmud manakala Tanjak Helang Menyungsung Angin dipakai oleh Al-Marhum Sultan Abdullah Al-Mu’tassim Billah. Semasa pemerintahan Al-Marhum Sultan Abu Bakar Ri’ayatuddin Al-Muadzam Shah, kebanyakan golongan istana memakai Tanjak Sekelungsung Bunga yang mana warna kain tanjak tersebut sahaja yang membezakan kedudukan si pemakai; warna kuning untuk sultan, hitam untuk Yang Amat Mulia Tengku Arif Bendahara Pahang, biru untuk Yang Amat Mulia Tengku Arif Temenggong Pahang dan merah untuk Yang Amat Mulia Tengku Panglima Besar Pahang. Namun, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta’in Billah telah memakai kembali Tanjak Helang Menyunsung Angin yang pernah dipakai oleh Al-Marhum Sultan Abdullah Al-Mu’tassim Billah.

No comments:

Post a Comment